industri nyheter

Vad är arbetsmetoden för stålrullflippern? Vilka områden är tillämpliga på?

2023-11-15

Rullflipper i stålär specialutrustning för att vända och flytta olika specifikationer av olika specifikationer. Det används ofta inom stål, metallurgi, fartyg, papperstillverkning, el, kemisk industri och andra industrier. Huvuddriften för stålrullflippern inkluderar två typer: manuell och automatisk.

Stålrullflipper är lämplig för följande områden:


1. Stålindustri: Stålvalsar är en av stålindustrins huvudprodukter. Stålrullflipper används huvudsakligen för att vända, lasta och lossa och stapla stålrullar.


2. Metallurgisk industri: Inom den metallurgiska industrin kan stålrullflipper användas för vändning och överföring av stålugnar och malm.


3. Pappersindustrin: Inom pappersindustrin kan stålrullflippern användas för pappersvändning, lastning och lossning och stapling.

4. Fartygsindustrin: Inom skeppsindustrin kan stålrullflippern användas för vändning, montering och underhåll av stora skrovkonstruktioner.
5. Elindustrin: Inom kraftindustrin kan stålrullflipper användas för lastning och lossning och underhåll av tung utrustning som transformatorer och kablar.
6. Kemisk industri: Inom den kemiska industrin kan stålrullflipper användas för vändning och installation av utrustning såsom kemikaliebehållare och rörledningar.

Driftmetoderna för stålrullflippern är huvudsakligen följande:
1. Manuell manövrering: Den manuella manövreringen av stålrullflippern slutförs vanligtvis genom manuell skjutning, dragning eller vridning av handtaget. Operatören inser att stålrullar vänds eller laddas genom kontrollknappen eller handtaget.
2. Elektrisk drift: Den elektriska driften av stålrullflippern beror huvudsakligen på elmotor eller hydraulsystem. Operatören inser funktionerna för stålvalsar, rotation och transport genom kontrollknappen eller fjärrkontrollen.
3. Automationsdrift: Med utvecklingen av teknologin har vissa stålrullflipper redan automatiserade driftsfunktioner. Genom datorstyrsystemet och sensorn kan stålrullflippern uppnå automatisk vändning, stapling och lastning och lossning för att förbättra arbetseffektiviteten och säkerheten.
Driftsprocessen förrullflipper av stålinkluderar i allmänhet följande steg:

1. Förberedelse: Kontrollera om säkerhetsanordningen på stålrullflippern är intakt och bekräfta att arbetsområdet är rent och säkert.
2. Stålrullning: Placera stålrullen på stödramen på flippern och fixera den.
3. Vändningsmanövrering: Justera vändningsvinkeln på vändmaskinen efter behov, och starta motsvarande kontrollknapp eller omkopplare för att få stålrullen att slutföra vändningen.
4. Transportoperation: Ta bort stålvalsen från svarvaren vid behov och utför operationer som hantering, stapling eller transport.
5. Slutarbete: Kraften och hydraulsystemet i stålrullsvarvmaskinen stängs av för att hålla arbetsområdet rent och snyggt.
Det bör noteras att när man använder stålrullflippern, bör motsvarande säkerhetsföreskrifter följas för att säkerställa säkerheten för personal och utrustning.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept