industri nyheter

  • Trådlindningsförpackningsmaskinen drivs av en AC-motor och styrs av en frekvensomformare. Hastigheten ökar mjukt vid uppstart. Kardanaxlarna använder hydrauliska kopplingar för att isolera torsionsvibrationer. Manöverhandtaget kan få lindningsskivan att ha olika hastigheter, realisera framåtrotation, backrotation och stopp.

    2022-12-20

  • Varför välja vår metallbandslindningsmaskin med stabil prestanda, stark tillämpbarhet, hög lindningseffektivitet, intelligent kontroll, som kan realisera höghastighets automatisk drift, spara tid och arbete, och en maskin kan ersätta många arbetare.

    2022-12-20

  • Vi vet alla att det vanligtvis används för att packa varor. Lindningsmaskinen spelar en skyddande roll som dammtät, fuktsäker och slitstark i daglig produktion och förpackning. Vilka väsentliga funktioner har då lindningsmaskinen?

    2022-11-18

 1